Podrobnosti záznamu

Název
    Rozšíření poznatků o geomorfologickém vývoji lokality Obora v údolí Svratky sz. od Brna při použití vertikálního geoelektrického sondování.
Autor
    Hubatka, F.
    Kirchner, Karel
    Nehyba, S.
    Peterková, L.
Konference
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2007 (03.06.2008-06.06.2008 : Brno, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008. Sborník abstraktů.
Strany
    S. 43-44
Poznámky
    Překlad názvu: Enhancement of knowledge about geomorphological development of the Obora site NW from Brno with using geoelectric sounding.
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    fyzická geografie
    geologie
    geomorfologie
Klíčové slovo
    Brna
    Geoelektrického
    Geomorfologickém
    Lokality
    Obora
    Použití
    Poznatků
    Rozšíření
    Sondování
    Svratky
    Sz
    údolí
    Vertikálního
    Vývoji
Abstrakt (česky)
   Příspěvek se zabývá geomorfologickými a sedimentologickými výzkumy na lokalitě Obora (plochá sníženina v údolí střední Svratky) s využitím georadaru a vertikálního elektrického sondování. Cílem výzkumu bylo určit charakter spodnobadenských sedimentů vzhledem k poloze a tvaru vhloubeného skalního podloží i s možností verifikace jejich stáří sedimentů a následné stanovení geneze (vznik tektonický, erozně-tektonický) a stáří ploché sníženiny (miocénní, předmiocénní). Použití geofyzikálních metod umožnilo vymezit tři sedimentační fáze spodnobadenských sedimentů.
Abstrakt (anglicky)
   Contributions deals with geomorphological a sedimentological research in the Obora site (flat depression in the middle part of Svratka river valley) with using georadar and geoelectric sounding. Aim of investigation - recognition of the character Lower Badenian sediments with aspects of position and form of bed rock in the deep valley. Application of geophysical methods enables to distinguish three sedimentational phases of Lower Badenian sediments.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012