Podrobnosti záznamu

Název
    Rozšíření prognózních zdrojů Au-rud na ložisku Zlatý Chlum (14-22 Jeseník)
Údaj o odpovědnosti
    Luboš Stárka
Další názvy
    Extension of prognostic sources of Au ores in the deposit Zlatý chlum(14-22 Jeseník)
Autor
    Stárka, Luboš
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990
Strany
    s. 139-140
Rok
    1991
Poznámky
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1990.
Předmětová skupina
    metamorfika
    moravský devon a spodní karbon
    prognózy
    rudy Au
    silesikum
Geografické jméno
    ČSFR-Morava
    Jeseník-Zlatý chlum
Klíčové slovo
    14-22
    Au-rud
    Chlum
    Jeseník
    Ložisku
    Prognózních
    Rozšíření
    Zdrojů
    Zlatý
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    5. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012