Podrobnosti záznamu

Název
    Rozšíření rejsce černého (Neomys anomalus) na Českomoravské vrchovině
Další názvy
    Distribution of the Miller´s water shrew (Neomys anomalus) in the Bohemian-Moravian Highlands
Autor
    Anděra, Miloš
    Zbytovský, Petr
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta rerum naturalium
Svazek/č.
    Roč. 6, č. 2009
Strany
    6
Rok
    2009
Výraz tezauru
    Bohemian-Moravian Highlands
    distribution
    ecology
    Neomys anomalus
Klíčové slovo
    Anomalus
    černého
    Českomoravské
    Neomys
    Rejsce
    Rozšíření
    Vrchovině
Abstrakt (česky)
   Práce shrnuje dostupné údaje o výskytu rejsce černého na Českomoravské vrchovině. Celkově bylo získáno 198 lokalit ze 101 mapovacích čtverců. Na většině sledovaného území druh vykazuje více či méně souvislý charakter rozšíření. Celkové rozmezí nadmořské výšky lokalit je 230-710 m n. m., průměrná nadmořská výška je 490,7 m n. m.
Abstrakt (anglicky)
   The paper summarises data available on the occurrence of Miller's water shrew in the Bohemian-Moravian Highlands. In all, the list of records numbers 198 localities covering 101 quadrats of the mapping grid. This species shrew shows more or less continuous distribution in most of the region under study. The overall altitudinal range of the localities is 230 -710 m a.s.l., averaging 490.7 m a.s.l.
Přispěvatel
    Národní muzeum Praha
Kód přispěvatele
    NM
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012