Podrobnosti záznamu

Název
    Rozbor českého překladu Vitruviovy II. knihy z "Deseti knih o architektuře" z pohledu stavební chemie
Autor
    Hanzlíček, Tomáš
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Listy filologické. Folia philologica
Svazek/č.
    Roč. 126, 3-4
Strany
    s. 2-14
Rok
    2004
Poznámky
    Projekt: IBS3046004, GA AV ČR
    Překlad názvu: Analysis of the Czech edition of the Vitruvius "Ten Books of Architecture", Book II, from point of view of building chemistry
    Rozsah: 13 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Předmětová kategorie
    architecture
    materials
    Vitruvius
Klíčové slovo
    Architektuře
    Chemie
    českého
    Deseti
    II
    Knih
    Knihy
    Pohledu
    Překladu
    Rozbor
    Stavební
    Vitruviovy
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012