Podrobnosti záznamu

Název
    Rozdíly v chemismu magmatického a hydrotermálního kasiteritu a wolframitu ze záp. Krušných hor
Další názvy
    Diferences in chemistry of magmatic and hydrothermal cassiterite and wolframite from western krušné Hory Mts.
Autor
    Breiter, Karel
    Škoda, Radek
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    3
Rok
    2005
Výraz tezauru
    cassiterite, wolframite, chemistry, Krušné hory Mts.
Klíčové slovo
    Chemismu
    Hor
    Hydrotermálního
    Kasiteritu
    Krušných
    Magmatického
    Rozdíly
    Wolframitu
    Záp
Abstrakt (česky)
   V případě kasiteritu lze zjištěné vyšší obsahy Ta a Nb pokládat za spolehlivý indikátor vysokoteplotní, tedy magmatické či pegmatitové geneze. Naopak nízké obsahy Nb a Ta nemají žádnou vypovídací hodnotu, mohou být nalezeny v kasiteritu jakékoliv geneze . Chemismus wolframitu je do značné míry závislý na chemismu okolních hornin a obecně použitelný vztah mezi teplotou krystalizace a chemismem neexistuje. Na lokalitě Podlesí však hydrotermální wolframity obsahují výrazně méně hübneritové komponenty.
Abstrakt (anglicky)
   Diferences in chemistry of magmatic and hydrothermal cassiterite and wolframite from western krušné Hory Mts.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014