Podrobnosti záznamu

Název
    Rozdíly v koncentracích radonu v hlubším horninovém podloží a v jeho kvartérním pokryvu - regionální podklady pro detailizaci přechodného radonového indexu v České republice
Další názvy
    Differences of radon concentrations in deeper geological basement and its Quaternary cover - a regional background for the intermediate radon index detailization (Czech Republic)
Autor
    Barnet, Ivan
    Kondrová, Lucie
    Pacherová, Petra
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    3
Rok
    2010
Výraz tezauru
    soil gas radon, intermediate radon index, differences in radon concentration
Klíčové slovo
    České
    Detailizaci
    Hlubším
    Horninovém
    Indexu
    Koncentracích
    Kvartérním
    Podklady
    Podloží
    Pokryvu
    Přechodného
    Radonového
    Radonu
    Regionální
    Republice
    Rozdíly
Abstrakt (česky)
   Aktuálně prováděné výzkumy potvrzují v lokálním měřítku těsnou vazbu koncentrací radonu v objektech na koncentrace radonu v hlubším podloží kvartérních sedimentů. Doplňkem těchto prací je zhodnocení této závislosti v regionálním měřítku na deseti plošně nejrozšířenějších horninových typech České republiky Kombinace vektorizovaných mapových podkladů hlubšího podloží v měřítku 1 : 500 000 (Cháb et al. 2007), vrstvy kvartérního pokryvu v měřítku 1 : 50 000 a georeferencovaných dat měření radonu v podloží a v objektech umožňuje rozčlenit každý vybraný horninový typ na dva podsoubory (horninu bez kvartérního pokryvu a s kvartérním pokryvem). Předpokládané rozdíly v průměrných koncentracích radonu v podloží a v objektech a průměrné hodnoty radonového indexu v podsouborech by indikovaly v regionálním měřítku vliv kvartérních sedimentů na pronikání radonu z hlubšího podloží do objektů
Abstrakt (anglicky)
   Differences of radon concentrations in deeper geological basement and its Quaternary cover - a regional background for the intermediate radon index detailization (Czech Republic)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014