Podrobnosti záznamu

Název
    Rozdíly v odtokových poměrech z krystalinických a flyšových území na Moravě a ve Slezsku
Údaj o odpovědnosti
    Dagmar Trpkošová, Jiří Krásný, Dagmar Pavlíková
Další názvy
    Differences in runoff conditions of crystalline and flysh regions in Moravia and Silesia
Autor
    Krásný, Jiří
    Pavlíková, Dagmar
    Trpkošová, Dagmar
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of Hydrology and Hydromechanics
Svazek/č.
    Roč. 56, č. 3
Strany
    10
    s. 201-210
Rok
    2008
Poznámky
    2 obr., 2 diagr., 2 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: J. Hydrol. Hydromech.
Klasifikační znak
    556
Skupina konspektu
    556
Předmětová skupina
    flyšové pásmo Západních Karpat
    hydrogeologie regionální
    infiltrace
    moravskoslezská oblast
    odtok
    povodeň
    povodí
    půdy
    retence
    voda podzemní
Výraz tezauru
    crystalline rocks
    flysh
    groundwater
    hydrogeology
    runoff
Geografické jméno
    Jeseníky (Česko)
    Morava (Česko)
    Moravskoslezské Beskydy (Česko a Slovensko)
    Orlické hory (Česko a Polsko)
Klíčové slovo
    Flyšových
    Krystalinických
    Moravě
    Odtokových
    Poměrech
    Rozdíly
    Slezsku
    území
Abstrakt (česky)
   Rozdíly v odtokových poměrech z krystalinických a flyšových území na Moravě a ve Slezsku
Abstrakt (anglicky)
   Differences in runoff conditions of crystalline and flysh regions in Moravia and Silesia
Přispěvatel
    Česká geologická služba
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
    U
Datum vložení
    27. 4. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012