Podrobnosti záznamu

Název
    Rozdíly v souvkových spočenstvech bazálních morén a ledovcového výplavu
Údaj o odpovědnosti
    Zdeněk Gába
Další názvy
    The differences in glacial boulders associations of the basal till and the glacial outwash
    Unterschiede zwischen Geschiebegemeinschaften in Tills und Schmelzwasserablagerungen
Autor
    Gába, Zdeněk, 1939-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní
Svazek/č.
    Roč. 50, č. 2
Strany
    s. 143-147
Rok
    2001
Poznámky
    1 tab.
    Anglické, německé resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Čas. Slez. zem. Muz., Sér. A
Předmětová skupina
    kvartér oblastí kontinentálního zalednění Českého masivu
    litologie
    pleistocén
    sedimentace glaciální
    souvky
    till
    výplav fluvioglaciální
Geografické jméno
    ČR-Morava
Klíčové slovo
    Bazálních
    Ledovcového
    Morén
    Rozdíly
    Souvkových
    Spočenstvech
    Výplavu
Abstrakt (anglicky)
   In associations of local boulders under study in Czech Silesia the author found large differences among a basal till and a glacial outwash. They are explanated by the origin of the glacial outwash from various moraines (ground, internal, surface, terminal, etc.). An erosion of the substrate by meltwater applied only subordinately
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    6. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012