Podrobnosti záznamu

Název
    Rozpad synklinálního hřbetu Ondřejníku v Podbeskydské pahorkatině : 21-21 [i.e. 25-21] Nový Jičín, 21-22 [i.e. 25-22] Frýdek-Místek
Údaj o odpovědnosti
    Jan Rybář, Vít Jánoš, Jan Klimeš, Tomáš Nýdl
Další názvy
    Disruption of Ondřejník Hill synclinal chine in Podbeskydy hully country
Autor
    Jánoš, Vít
    Klimeš, Jan
    Nýdl, Tomáš
    Rybář, Jan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006
Strany
    s. 92-96
Rok
    2007
Poznámky
    2 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2006
Klasifikační znak
    504.5
    55(1)
    550.8
    551.3
Skupina konspektu
    504
    55
Předmětová skupina
    deformace
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    holocén
    kuesta
    mapa inženýrskogeologická
    neotektonika
    pleistocén
    pohyb svahový
    pseudokras
    reliéf
    riziko sesuvné
    slezská jednotka
    stabilita svahu
    vnější skupina příkrovů flyšového pásma
Geografické jméno
    Morava (Česko)
    Podbeskydská pahorkatina (Česko a Polsko)
Klíčové slovo
    21-21
    21-22
    25-21
    25-22
    Frýdek-Místek
    Hřbetu
    I.e
    Jičín
    Nový
    Ondřejníku
    Pahorkatině
    Podbeskydské
    Rozpad
    Synklinálního
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012