Podrobnosti záznamu

Název
    Rozptýlené valouny, slepencovité pískovce a křemence při jihovýchodním okraji Českého středohoří
Další názvy
    Disseminated pebbles, conglomeratic sandstones and quartzites near the SE margin of České středohoří Mts.
Autor
    Valečka, Jaroslav
    Valigurský, Leoš
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    3
Rok
    2003
Výraz tezauru
    Paleogene, silicification, fluvial conglomeratic sandstones, SE border of České středohoří Mts. ( Northern Bohemia )
Klíčové slovo
    Českého
    Jihovýchodním
    Křemence
    Okraji
    Pískovce
    Rozptýlené
    Slepencovité
    Středohoří
    Valouny
Abstrakt (česky)
   Četné bloky kvarcitů ( silně silicifikovaných pískovců ), zčásti konglomeratických jsou hojné v sekundární pozici při jv. okraji Českého středohoří.Na několika lokalitách se zachovaly i v pozici in situ. Kvarcity vznikly díly příznivým klimatickým podmínkám v paleogénu.Silicifikovaný povrch se vytvořil jak na křídových pískovcích merboltického souvrství, tak na paleogenních, fluviálních kongomeratických pískovcích.
Abstrakt (anglicky)
   Disseminated pebbles, conglomeratic sandstones and quartzites near the SE margin of České středohoří Mts.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014