Podrobnosti záznamu

Název
    Rozsah a pozice fylitové série a karbonu v Moldavě-Vápenici ve východních Krušných horách
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Chrt
Další názvy
    On the extent and position of the phyllitic series and Carboniferous in Eastern Krušné hory Mts
Autor
    Chrt, Jiří
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 5, č. 4
Strany
    s. 129-132
Rok
    1998
Poznámky
    3 obr., 2 tab.
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Předmětová skupina
    baryt
    fluorit
    fylit
    karbon
    krušnohorské krystalinikum
    mineralizace
    mylonit
    ryolit
    vrt
    vulkanodetrity
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Moldava (Teplice)
Klíčové slovo
    Fylitové
    Horách
    Karbonu
    Krušných
    Moldavě-Vápenici
    Pozice
    Rozsah
    Série
    Východních
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    18. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012