Podrobnosti záznamu

Název
    Rozsypová ložiska cínu na malajsijském poloostrově
Údaj o odpovědnosti
    Vladimír Šibrava
Další názvy
    Placer tin deposits on the Malayan Peninsula
Autor
    Šibrava, Vladimír
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 33, č. 1
Strany
    s. 18-21
Rok
    1991
Poznámky
    1 obr., 6 fot. + 1
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Předmětová skupina
    ceny
    ekologie
    ekonomika těžby
    ložiska rud
    produkce
    rozsyp
    rudy Sn
Geografické jméno
    Malajsie
Klíčové slovo
    Cínu
    Ložiska
    Malajsijském
    Poloostrově
    Rozsypová
Abstrakt (česky)
   Článek se zabývá geologií e ekonomikou těžby rozsypových ložisek cínu v Malajsii. Těžba z těchto ložisek činí více než 95 celkové těžby cínu v zemi. Nejvýznamnější a nejpočetnější ložiska jsou v západní části poloostrova, kde vystupují cínonosné granity. Při východním pobřeží vystupují ložiska již v menším rozsahu. Primárními zdroji cínu v sedimentech jsou granity schvrchnokarbonského a schvrchnotriasového stáří. Malasijské rozsypy jsou vázány hlavně na kontinentální prostředí a jsou převážně fluviálního nebo proluviálního původu. Jsou uvedeny příklady některých dolů, důsledky těžby na životní prodtředí a ekonomické stimuly dalšího využití ložisek. Cínová provincie jv. Asie je nejdůležitější oblastí na světě se 70 cínu vytěženého v tomto století
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012