Podrobnosti záznamu

Název
    Rozvoj technologie pulsujících vodních paprsků
Autor
    Foldyna, Josef
Konference
    Vodní paprsek 2009 (04.11.2009-05.11.2009 : Ostrava, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Vodní paprsek 2009
Strany
    S. 48-62
Poznámky
    Projekt: GA101/07/1451, GA ČR
    Projekt: GA103/07/1662, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Advances in pulsating water jet technology
    Rozsah: 13 s. : CD-ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    material disintegration
    pressure pulsations
    pulsating jets
    water jets
Klíčové slovo
    Paprsků
    Pulsujících
    Rozvoj
    Technologie
    Vodních
Abstrakt (česky)
   Výzkumu v oblasti pulsujících vodních paprsků je v Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i., v Ostravě věnována systematická pozornost již od roku 2000. Výzkum byl zaměřen především na studium procesu generování a formování pulsujících paprsků a jejich účinků na různé materiály. V článku jsou prezentovány výsledky dosažené v oblasti numerického modelování procesu generování pulsujících vodních paprsků a výsledky zkoušek účinků pulsujících vodních paprsků na materiály.
Abstrakt (anglicky)
   A research in the area of pulsating water jets is carried out systematically at the Institute of Geonics of the ASCR, v. v. i., in Ostrava since 2000. The research was oriented primarily at the study of processes of generating and forming of pulsating water jets and their effects on various materials. The paper presents results obtained in the area of numerical modelling of the process of generation of pulsating water jets and results of tests of pulsating water jets effects on materials.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012