Podrobnosti záznamu

Název
    Rozvojová pomoc Afghánistánu při obnově fungování geologických institucí se zaměřením na využívání surovinových zdrojů
Další názvy
    Development assistance for Afghanistan in restoration geological institutions with special attention exploitation of raw materials
Autor
    Knésl, Ilja
    Martínek, Karel
    Pechar, Tomáš
    Spudil, Jiří
    Wasay, Abdul
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    4
Rok
    2007
Výraz tezauru
    Afghanistan, coal, marble, gypsum, limestone, cement factory
Klíčové slovo
    Afghánistánu
    Fungování
    Geologických
    Institucí
    Obnově
    Pomoc
    Rozvojová
    Surovinových
    Využívání
    Zaměřením
    Zdrojů
Abstrakt (česky)
   V letech 2005 a 2006 se Česká geologická služba spolu s G E T s.r.o. (koordinátor projektu), s Přírodovědeckou fakultou Karlovy univerzity (všechny Praha), Geologickou službou Afghánistánu a Kábulskou univerzitou - fakultou geologických věd (obě Kábul, Afghánistán) podílela na projektu "Rozvojová pomoc Afghánistánu při obnově fungování geologických institucí se zaměřením na využívání surovinových zdrojů". Tento projekt byl realizován v rámci Programu rozvojové pomoci České republiky v letech 2005 - 2007.
Abstrakt (anglicky)
   Development assistance for Afghanistan in restoration geological institutions with special attention exploitation of raw materials
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014