Podrobnosti záznamu

Název
    Rozvojová pomoc Afghánistánu při obnově fungování geologických institucí se zaměřením na využívání surovinových zdrojů
Další názvy
    Development assistance for Afghanistan in restoration geological institutions with special attention to exploitation of raw materials.
Autor
    Knésl, Ilja
    Martínek, Karel
    Pechar, Tomáš
    Spudil, J..
    Wasay, Abdul
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geoscience Research Reports for 2006, Czech Geological Survey, Prague.
Svazek/č.
    Roč. 2007, č. 1
Strany
    4
Rok
    2007
Výraz tezauru
    Afghanistan
    Development assistance
    geological institutions
    raw materials
Klíčové slovo
    Afghánistánu
    Fungování
    Geologických
    Institucí
    Obnově
    Pomoc
    Rozvojová
    Surovinových
    Využívání
    Zaměřením
    Zdrojů
Abstrakt (česky)
   Rozvojová pomoc Afghánistánu při obnově fungování geologických institucí se zaměřením na využívání surovinových zdrojů byla v letech 2004-2005 zaměřena mj. na vyhledávání surovin pro cementářský průmysl.
Abstrakt (anglicky)
   Development assistance for Afghanistan in restoration geological institutions with special attention to exploitation of raw materials were focused in the 2004-2005 mainly on exploration of raw materials for cement industry.
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012