Podrobnosti záznamu

Název
    Rozvojové zájmy českého pohraničí (například Orlicka)
Autor
    Nováková, Eva
    Vaishar, Antonín
Konference
    150 let Geografie na UK v Praze (10.11.2006-11.11.2006 : Praha, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdrojový dokument - monografie
    150 let Geografie na UK v Praze (Sborník abstraktů z mezinárodní geografické konference "150 let geografie na UK", Praha-Albertov 6, 10. a 11.11.2006)
Strany
    s. 23-23
Poznámky
    Projekt: 2D06001, GA MŠk, CZ
    Překlad názvu: Interests of Development in Border Regions (Case Study Orlice)
    Rozsah: 1 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    borderland
    Orlice region
    rural settlement
    sustainability
Klíčové slovo
    českého
    Například
    Orlicka
    Pohraničí
    Rozvojové
    Zájmy
Abstrakt (česky)
   Část pohraničních regionů patří k periferii Česka, přičemž regionální disparity se prohlubují. Rizika tkví v možné budoucí odkázanosti některých regionů na stálou centrální pomoc a možných politických důsledcích stárnutí a posléze vyklidňování významných úseků českého pohraničí. Vědeckým cílem projektu je zmapovat problematiku vývoje pohraničí na úrovni celku a vybraného mikroregionu a pojmenovat nejvýznamnější faktory negativních důsledků marginalizace rurálního pohraničí. Konečným výsledkem projektu bude monografie.
Abstrakt (anglicky)
   Segment of border regions belongs to periphery of Czech republic. Regional disparities increase. Risks are in feature depend of some regions on continual central help and possible political follow-up aging and depopulation. Scientific aim of project is mapping problems of development border regions on level of whole republic and on level of chosen mikro-region. Second aim is determination most significant negative effects of marginalisation rural border regions. The final result will be monograph.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012