Podrobnosti záznamu

Název
    Rozwój badań utworów miocenu w Karpatach Zachodnich na obszarze Bielsko - Kraków
Údaj o odpovědnosti
    Władysław Moryc
Další názvy
    Development of research on Western Carpathian Miocene deposits in the Bielsko - Kraków area
Autor
    Moryc, Władysław
Jazyk
    polsky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologia
Svazek/č.
    Roč. 31, č. 1
Strany
    s. 5-73, 2 sklád. příl.
Rok
    2005
Poznámky
    26 obr. v textu, 2 obr. v příl.
    Anglické resumé
    Bibliografie na s. 66-73
    il.
    Zkr. název ser.: Geologia (Kraków)
Klasifikační znak
    55(1)
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    geologie regionální
    karpatská neogenní předhlubeň
    korelace stratigrafická
    litostratigrafie
    mapa strukturní
    miocén
    pánev sedimentační
    podloží
    vrt hluboký
Geografické jméno
    Polsko
Klíčové slovo
    Badań
    Bielsko
    Karpatach
    Kraków
    Miocenu
    Obszarze
    Rozwój
    Utworów
    Zachodnich
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    13. 4. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012