Podrobnosti záznamu

Název
    Rozwój i pozycja stratygraficzna warstw istebnianskich w Beskidzie Morawsko-Słąskim
Údaj o odpovědnosti
    Piotr Nescieruk, Andrzej Szydlo
Další názvy
    4. paleontologický seminář, Ostrava17.-18.6.2003 (Variant.)
Autor
    Nescieruk, Piotr
    Szydlo, Andrzej
Jazyk
    polsky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava
Svazek/č.
    Roč. 49, č. mimoř.
Strany
    s. 74-75
Rok
    2003
Poznámky
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Klasifikační znak
    55(1)
    551.7
    562/569
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    flyšové pásmo Západních Karpat
    Foraminifera
    křída-svrchní
    litostratigrafická jednotka
    paleocén
    paleontologie
    stratigrafická hranice
    vnější skupina příkrovů flyšového pásma
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Moravskoslezské Beskydy
    Polsko-Katowice
Klíčové slovo
    Beskidzie
    Istebnianskich
    Morawsko-Słąskim
    Pozycja
    Rozwój
    Stratygraficzna
    Warstw
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012