Podrobnosti záznamu

Název
    Rtuťově porozimetrická charakterizace klastických sedimentárních hornin
Údaj o odpovědnosti
    Jan Šrámek, Jiří Rathouský, Petr Schneider
Další názvy
    Mercury-porosimetric characterization of clastic sedimentary rocks
Autor
    Rathouský, Jiří
    Schneider, Petr
    Šrámek, Jan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Carolinae. Geologica
Svazek/č.
    Č. 1
Strany
    s. 35-54
Rok
    1990
Poznámky
    3 obr., 4 tab., 7 diag.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Předmětová skupina
    Český masiv
    dekorační kámen
    kámen stavební
    kamenivo přírodní
    permeabilita
    petrofyzikální vlastnosti sedimentů
    pískovce
    porózimetrie rtuťová
    sedimenty klastické
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    ČSFR-Morava
Klíčové slovo
    Charakterizace
    Hornin
    Klastických
    Porozimetrická
    Rtuťově
    Sedimentárních
Abstrakt (česky)
   mři studiu klastických sedimentárních hornin ze 14 lomů v ČSR pomocí vysokotlaké rtuťové porózimetrie bylo zjištěno, že vzorky pískovců a arkóz z jednotlivých lokalit mají typické, uvnitř lokality málo proměnné distribuce pórů. Na různých lokalitách se však distribuce výrazně liší. Pro určitý lom bylo tedy možné vymezit oblast, ve které se značnou pravděpodobností leží distribuce pórů všech odebraných vzorků. Míra spolehlivosti závisí na proměnlivosti distribuce u jednotlivých vzorků a na jejich počtu. Na základě těchto zjištění byl proveden pokus využít dvojice: celkový objem pórů - medián distribuce pórů pro sestrojení oblasti, do které tyto charakteristiky vzorků zapadají s 65 pravděpodobností. Zmíněná analýza přispívá v praxi k identifikaci neznámých hornin z historických objektů a při výběru náhradních přírodních kamenů pro jejich rekonstrukci
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    19. 6. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012