Podrobnosti záznamu

Název
    Rudní ložiska Polska
Údaj o odpovědnosti
    Jarosław Badera, Jakub Jirásek, Sławomir Kędzior, Zbigniew Mirkowski
Autor
    Badera, Jarosław
    Jirásek, Jakub, 1978-
    Kędzior, Sławomir
    Mirkowski, Zbigniew
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 15, č. 4
Strany
    s. 16-20
Rok
    2008
Poznámky
    1 obr., 1 fot.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Klasifikační znak
    55(1)
    553.3/.4
    622.3
Skupina konspektu
    553
    622
Předmětová skupina
    Český masiv
    historie
    hornictví
    kontrola litologická
    kontrola strukturní
    ložiska rud
    predikce
    rudy Ag
    rudy Au
    rudy Cu
    rudy Pb
    rudy Zn
    využití nerostných zdrojů
    Západní Karpaty
    zásoby
Geografické jméno
    Polsko
Klíčové slovo
    Ložiska
    Polska
    Rudní
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    9. 6. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012