Podrobnosti záznamu

Název
    Rudní minerály dolomitových žil v hadcích letovického krystalinika
Další názvy
    Ore minerals from dolomitic veins in serpentinite rocks of the Letovice Crystalline Complex
Autor
    Dobeš, Petr
    Fojt, Bohuslav
    Malý, Karel
    Škoda, Radek
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae
Svazek/č.
    Roč. 93, č. září
Strany
    16
Rok
    2008
Výraz tezauru
    Letovice, dolomite veins, Cu-Pb-Ni-Bi sulfides, stable isotopes, fluid inclusions
Klíčové slovo
    Dolomitových
    Hadcích
    Krystalinika
    Letovického
    Minerály
    Rudní
    žil
Abstrakt (česky)
   Cu-Pb-Ni-Bi sulfidy (bornit, chalkozín, covellín, chalkopyrit, millerit) v dolomitických žilách protínajících hadcové horniny u Letovic tvoří heterogenní soubor, který je odlišný od jiných lokalit v Českém masívu.
Abstrakt (anglicky)
   Ore minerals from dolomitic veins in serpentinite rocks of the Letovice Crystalline Complex
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014