Podrobnosti záznamu

Název
    Rudní mineralizace petrovické zóny na lokalitě Kojetín u Milevska
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Litochleb, Zora Novická, Vladimír Šrein
Další názvy
    The ore mineralization of the Petrovice fault zone in Kojetín near Milevsko (SE Bohemia)
Autor
    Litochleb, Jiří
    Novická, Zora
    Šrein, Vladimír
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy
Svazek/č.
    Roč. 32, č. 1-2
Strany
    s. 25-33
Rok
    1992
Poznámky
    2 obr.,4 tab.,16 bibl.
    Německé resumé
    Zkr. název ser.: Sbor. Jihočes. Muz. (Č. Budějovice), přír. Vědy
Předmětová skupina
    geneze ložiska
    parageneze
    radioaktivní suroviny
    rudy Au
    rudy barevných kovů
    středočeská ostrovní zóna
    středočeský pluton
    suroviny radioaktivní
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Kojetín
Klíčové slovo
    Kojetín
    Lokalitě
    Milevska
    Mineralizace
    Petrovické
    Rudní
    Zóny
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    4. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012