Podrobnosti záznamu

Název
    Rudolfova štola v Praze - významný profil v barrandienském ordoviku
Autor
    Mikuláš, Radek
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Časopis pro mineralogii a geologii
Svazek/č.
    Roč. 39, 2/3
Strany
    s. 245-249
Rok
    1994
Poznámky
    Projekt: GA205/94/0759, GA ČR
Klíčové slovo
    Barrandienském
    Ordoviku
    Praze
    Profil
    Rudolfova
    štola
    Významný
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012