Podrobnosti záznamu

Název
    Rulovo-amfibolitový komplex gemerika
Údaj o odpovědnosti
    Shah Wali Faryad
Další názvy
    Gneiss-amphibolite complex of Gemericum
Autor
    Faryad, Shah Wali
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 22, č. 4
Strany
    s. 303-318
Rok
    1990
Poznámky
    18 obr., 28 fot., 2 tab.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Předmětová skupina
    amfibolit
    chemické vlastnosti
    metamorfismus
    oblast spišsko-gemerského paleozoika
    paleozoikum
    rula
    struktury hornin a minerálů
    teplota
    tlak
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
Klíčové slovo
    Gemerika
    Komplex
    Rulovo-amfibolitový
Abstrakt (česky)
   Podle výsledků petrografického studia vznikaly amfibolity z bazaltů, jejich tufů a lokálně i z bazických hornin gabroidní povahy. Protolitem rul byly andezity, jejich tufy, horniny dacitové povahy a detrity s významnou příměsí uvedených vulkanitů. Sedimenty nevulkanické povahy /vápence a pískovce/ se vyskytují lokálně. Magmatický původ rul potvrzují i diskriminační diagramy. Celý komplex byl metamorfovaný za středních tlaků a teplotě 500 až 640 stupňů C. Vzhledem k lokálním projevům mladší blastézy /tvorba mylonitové facie epidotických amfibolitů/ lze předpokládat, že horninové soubory komplexu amfibolitů a rul nebyly postiženy regionální metamorfózou také s ohledem na obrácenou zonálnost granátu, biotitizaci hornblenditu a pravděpodobnou tvorbu monominerálních plagioklasových žil s hornblenditem
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012