Podrobnosti záznamu

Název
    Rychlá tvorba skalních kůr na povrchu hruboskalského pískovce: mikroskopický popis, tahová pevnost, odolnost vůči erozi, vznik a význam pro pískovcový reliéf
Autor
    Bruthans, J.
    Falteisek, L.
    Schweigstillová, Jana
    Soukup, J.
    Válek, Jan
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech
Svazek/č.
    Roč. 46, Prosinec
Strany
    s. 228-234
Rok
    2013
Poznámky
    Projekt: GA13-28040S, GA ČR3cav_un_auth*0292643
    Překlad názvu: Fast-formed case hardened surfaces on exposures of Hruba Skala sandstone: microscopic description, tensile strength, erodability, origin and significance for sandstone landscape
    Rozsah: 7 s. : P
Předmětová kategorie
    case hardening
    erosion
    lichen
    sandstone
Klíčové slovo
    Erozi
    Hruboskalského
    Kůr
    Mikroskopický
    Odolnost
    Pevnost
    Pískovce
    Pískovcový
    Popis
    Povrchu
    Reliéf
    Rychlá
    Skalních
    Tahová
    Tvorba
    Vůči
    Význam
    Vznik
Abstrakt (česky)
   Studie pojednává o skalních kůrách pískovce, jehož póry v povrchové zóně jsou vyplněny kaolinitem a jsou protkány sítí houbových vláken lišejníků. Měřena byla tahové pevnost a odolnost vůči erozi. Měření potvrdila, že skalní kůry mohou hrát klíčovou roli při stabilizaci pískovcového reliéfu.
Abstrakt (anglicky)
   The study deals with case hardened surfaces of sandstone where most of the pores become filled with kaolinite clay reinforced by lichen hyphae. Measuring of the tensile strength and relative erodibility confirmed that these surfaces play a key role in stabilization of sandstone landscape.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    24. 10. 2014