Podrobnosti záznamu

Název
    Rychlé proudění vody a regionální transport CIÚ ve slínovcovém kolektoru v České křídové pánvi: potencionální ohrožení JÚ Litá
Další názvy
    Fast flowing of water and regional transport of CIÚ in silty colector in Bohemian Cretaceous Basin: potentional risks form JÚ LItá
Autor
    Bruthans, Jiří
    Churáčková, Zdeňka
    Lachman, Vladimír
    Musil, Vojtěch
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Sborník 1. Národního inženýrskogeologického kongresu s mezinárodní účastí
Strany
    4
Poznámky
    Akce: 2009/08/31 ; Ostrava
Výraz tezauru
    Bohemian Cretaceous Basin
    freons
    TCE
    Tritium
Klíčové slovo
    CIÚ
    České
    
    Kolektoru
    Křídové
    Litá
    Ohrožení
    Pánvi
    Potencionální
    Proudění
    Regionální
    Rychlé
    Slínovcovém
    Transport
    Vody
Abstrakt (česky)
   S pomocí širokého spektra stopovačů vzorkovaných na vrtech byl studován slínovcový kolektor v prostoru Českého Meziříčí a okolí. Byla doložena vysoká rychlost proudění podzemní vody a relativně rychlé šíření CIU v reg. měřítku.
Abstrakt (anglicky)
   With help of isotope dating made on boreholes was investigated silty colector near České Meziříčí and surrounding. Fast flowing of water and relatively fast spreading of CIU in region was studied.
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012