Podrobnosti záznamu

Název
    Rychlé stanovení stopových prvků přenosnou rentgen-fluorescenční spektrometrií v geologickém výzkumu, při prospekci a v některých environmentálních aplikacích
Další názvy
    Rapid screening of trace elements using portable rentgen-fluorescence spectrometry in geological research, exploration and in some applications for environmental survey.
Autor
    Dempírová, Ludmila
    Knésl, Ilja
    Kříbek, Bohdan
    Lukeš, Petr
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    5
Rok
    2009
Výraz tezauru
    X-ray fluorescence, spectrometry, precision, accuracy, relative error, geology, environment
Klíčové slovo
    Aplikacích
    Environmentálních
    Geologickém
    Některých
    Prospekci
    Prvků
    Přenosnou
    Rentgen-fluorescenční
    Rychlé
    Spektrometrií
    Stanovení
    Stopových
    Výzkumu
Abstrakt (česky)
   Rychlé stanovení řady chemických prvků v geologických materiálech přímo v terénu nebo v polní laboratoři umožňuje použití přenosného RFA spektrometru. Článek přináší posouzení průměrné relativní chyby a přesnosti stanovení vybraných prvků přenosným RFA spektrometrem a srovnání dosažených výsledků s analytickými laboratorními metodami. Průměrná relativní chyba a přesnost měření obsahů Pb, Zn, As a Cr metodou polní RFA vzhledem k vybraným geostandardům činí pro Zn -10,6 %, resp. 4,7 %, pro Pb -12,0 %, resp. 5,4 %, pro As 10,4 %, resp. 21,5% a pro Cr -42,9 %, resp. 18,9 %. Ve srovnání s výsledky laboratorních XRF analýz byla nalezena velmi dobrá korelace mezi obsahy Pb (r2 = 995), As (r2 = 0,950) a Zn (r2 = 0,934). Korelace mezi obsahy Cr je poněkud nižší (r2 = 0,718). Velmi dobrá korelace byla nalezena i mezi výsledky stanovení obsahů Pb, Zn a As polní RFA spektrometrií a výsledky jejich stanovení ve výluhu aqua regia metodami AAS a ICP-MS. Korelace mezi obsahy chrómu je výrazně nižš
   í.
Abstrakt (anglicky)
   Rapid screening of trace elements using portable rentgen-fluorescence spectrometry in geological research, exploration and in some applications for environmental survey.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014