Podrobnosti záznamu

Název
    Ryzí stříbro z Helenína (jihlavský rudní revír)
Další názvy
    Native silver from Helenín (Jihlava Ore District)
Autor
    Houzar, Stanislav
    Malý, Karel
    Štelcl, Jindřich
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta rerum naturalium
Svazek/č.
    Roč. 8, č. 1
Strany
    3
Rok
    2010
Výraz tezauru
    Jihlava Ore District
    native silver
Klíčové slovo
    Helenína
    Jihlavský
    Revír
    Rudní
    Ryzí
    Stříbro
Abstrakt (česky)
   Na rudních haldách středověkého stříbrného dolu v Heleníně (jihlavský rudní revír) byly nově zjištěny ojedinělé nálezy stříbra. Stříbro má téměř ryzí charakter (Ag> 99%) a vyskytuje se v křemenem dominantní minerální asociaci spolu se supergenními hydrooxidy Fe, akantitem, anglesitem a cerusitem, včetně zbytků galenitu, sfaleritu, chalkopyritu a chalkolitu (?). Stříbro je pravděpodobně produktem oxidačně-cementačních procesů.
Abstrakt (anglicky)
   New sporadic native silver in dumps of medieval silver mine in Helenín (Jihlava ore district) was found. The silver is almost fine (Ag>99%) and occurs in quartz-dominant mineral assemblages with supergenne hydrooxides Fe, acanthite, anglesite and cerusite, including relics of galena, sphalerite, chalkopyrite and chalcolite (?). Silver is probably product of oxidation-cementation processes.
Přispěvatel
    Moravské zemské muzeum Brno
Kód přispěvatele
    MZM
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012