Podrobnosti záznamu

Název
    Sídelní cluster Jarošov II. Výsledky výzkumu v roce 2005
Další názvy
    Jarošov II settlement cluster. Results of the 2005 excavation
Autor
    Nývlt, Daniel
    Nývltová Fišáková, Miriam
    Škrdla, Petr
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Archeologické rozhledy
Svazek/č.
    Roč. LVIII, č. 2
Strany
    30
Rok
    2006
Výraz tezauru
    Moravia, Gravettian, lithology, AMS 14C dating, microstratigraphy, magnetic susceptibility, gelifluction, Late Pleistocene
Klíčové slovo
    2005
    Cluster
    II
    Jarošov
    Roce
    Sídelní
    Výsledky
    Výzkumu
Abstrakt (česky)
   V roce 2005 proběhly výzkumy dvou částí tohoto sídelního clusteru Jarošov II - Podvršťa a Kopaniny. Výzkum v trati Podvršťa potvrdil hypotézu o přítomnosti dvou kulturních horizontů, které je možno rozlišit, pokud se v průběhu terénních prací zaměříme na mikrostratigrafii. Kalibrovaná radiokarbonová data naznačují rozdíl ~1200 let v sedimentaci obou vrstev a časově korespondují s grónskými interstadiály v období 33-31 ka BP. Zatímco materiál z jednotlivých vrstev vykazuje pouze drobné odlišnosti, výrazné rozdíly jsou patrné při srovnání kolekcí z Podvršti s ostatními lokalitami v oblasti (např. Boršice-Chrástka). Litologický výzkum, doplněný měřením magnetické susceptibility a celkového obsahu karbonátů, přinesl doklady plošné geliflukce - významného fenoménu, který způsoboval resedimentaci kulturních vrstev během pozdního MIS 3 (v době před 26-33 ka BP) na lokalitě Jarošov II.
Abstrakt (anglicky)
   Jarošov II settlement cluster. Results of the 2005 excavation
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014