Podrobnosti záznamu

Název
    Súčasný stav metód chemickej analýzy silikátových hornín
Údaj o odpovědnosti
    Ján Medveď
Další názvy
    Present state of methods in chemical analysis of silicate rocks
Autor
    Medveď, Ján
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 22, č. 4
Strany
    s. 367-376
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Předmětová skupina
    analýza hornin
    horniny silikátové
    metody analytické
    silikáty
    spektrometrie
    spektrometrie optická emisní
Klíčové slovo
    Analýzy
    Chemickej
    Hornín
    Metód
    Silikátových
    Stav
    Súčasný
Abstrakt (česky)
   Na základě hodnocení současného stavu analytických metod, používaných při analýze některých silikátových hornin, lze usuzovat na maximální spolehlivost optických metod. Z nich nejperspektívnější postavení má optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou, přičemž klasická optická emisní spektrometrie a v menší míře i rentgenfluorescenční spektrometrie jsou na ústupu. Metodou optické emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou je možné za daných podmínek stanovit prvky s velkou koncentrační variabilitou, t.j. vedlejší stopové prvky v simultánním nebo sekvenčním režimu. Je to metoda vysoce produktivní, ekonomická a pro geochemické účely poskytuje spolehlivé analytické výsledky
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012