Podrobnosti záznamu

Název
    Súčasný stav poznatkov o geológii, metalogenéze a prognózach rudného rajónu Kremnických vrchov
Údaj o odpovědnosti
    Juraj Knésl, Alžbeta Knéslová
Další názvy
    Contemporary view on the geology, metallogenesis and ore forecast of the Kremnica Mts. ore district
Autor
    Knésl, Juraj
    Knéslová, Alžbeta
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 23, č. 4
Strany
    s. 283-294
Rok
    1991
Poznámky
    7 obr.
Předmětová skupina
    intruzívní ložiska
    ložisko žilné
    metalogeneze
    prognózy zásob
    rudy Au
    středoslovenské neovulkanity
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
    Kremnické vrchy
Klíčové slovo
    Geológii
    Kremnických
    Metalogenéze
    Poznatkov
    Prognózach
    Rajónu
    Rudného
    Stav
    Súčasný
    Vrchov
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    10. 7. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012