Podrobnosti záznamu

Název
    SPODNOBADENSKÉ KLASTICKÉ SEDIMENTY ZASTIŽENÉ V LOMU KALCIT (BRNO-LÍŠEŇ)
Další názvy
    The Lower badenian clastic sediments found in the Kalcit Quarry, (Brno-Líšeň)
Autor
    Gilíková, Helena
    Nehyba, Slavomír
    Tomanová Petrová, Pavla
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 18, č. 2
Strany
    4
Rok
    2011
Výraz tezauru
    Carpathian Foredeep, Miocene, sedimentology, petrography, foraminifers
Klíčové slovo
    BRNO-LÍŠEŇ
    KALCIT
    KLASTICKÉ
    LOMU
    SEDIMENTY
    SPODNOBADENSKÉ
    ZASTIŽENÉ
Abstrakt (česky)
   V lomu Kalcit (Brno-Líšeň) byly v rámci brněnských písků vyčleněny 4 litofacie (Sm, Sp, Gt and Gm). Indikují sedimentaci v prostředí hrubozrnné delty (Gilbertova delta). Generelně byl směr transportu k JV. Intraklasty v píscích na základě rozdílných foraminiferových společenstev dokládají různá depoziční prostředí v karpatu a spodním badenu. V asociaci průhledných těžkých minerálů dominují granáty.
Abstrakt (anglicky)
   The Lower badenian clastic sediments found in the Kalcit Quarry, (Brno-Líšeň)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014