Podrobnosti záznamu

Název
    Saléeit a minerál izomorfní řady fosfuranylit-yingjiangitové z uranového ložiska Kladská u Mariánských Lázní
Údaj o odpovědnosti
    Petr Pauliš, Jaromír Ševců, Jan Novotný, Jaromír Rendl
Další názvy
    Saléeite and mineral from isomorphous series phosphuranylite-yingjiangite from uran deposit Kladská near Mariánské Lázně
Autor
    Novotný, Jan
    Pauliš, Petr, 1956-
    Rendl, Jaromír
    Ševců, Jaromír
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Svazek/č.
    Vol. 74, no. 1
Strany
    p. 47-49
Rok
    1999
Poznámky
    1 fot., 1 tab., 9 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Předmětová skupina
    asociace minerální
    fosforečnany
    krušnohorské krystalinikum
    krystalochemie
    minerály supergenní
    mřížkové parametry
    rudy U
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Kladská (Cheb)
Klíčové slovo
    Fosfuranylit-yingjiangitové
    Izomorfní
    Kladská
    Lázní
    Ložiska
    Mariánských
    Minerál
    řady
    Saléeit
    Uranového
Abstrakt (anglicky)
   Secondary uranium minerals coming from the Kladská uranium deposit are described. Beside torbernite, autunite and meta-autunite are described mineral from isomorphous series phosphuranylite-yinjiangite and saléeite. Deep yellow mineral from isomorphous series phosphuranylite-yingyiangite builds powdered aggregates containing small plates. Saméeite builds light yellow-green plates sizing 0.2-0.6 mm
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    19. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012