Podrobnosti záznamu

Název
    Sandstones and their attributes
Autor
    Adamovič, Jiří
    Kidston, J.
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Zdrojový dokument - monografie
    Sandstone Landscapes
Strany
    S. 13-24
Poznámky
    Projekt: IAA3013302, GA AV ČR
    Překlad názvu: Pískovce a jejich atributy
    Rozsah: 12 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    cementation
    depositional environment
    sandstone relief,
    sandstones
    sedimentary structures
Klíčové slovo
    Attributes
    Sandstones
Abstrakt (česky)
   Příspěvek popisuje širokou škálu procesů, které vedou ke vzniku mocných těles zpevněných hrubých klastik, později vystavených účinkům zvětrávání a eroze. Mezi tyto procesy patří rozpad matečné horniny, transport sedimentu a jeho uložení a pohřbení doprovázené možnou litifikací a cementací, a opětovný výzdvih zpevněné horniny na zemský povrch. Pískovce a slepence poskytují doklady o dávném prostředí sedimentace, klimatických podmínkách při ukládání sedimentu a o složení hornin ve zdrojových oblastech. Tělesa porézních pískovců zadržují největší zásoby podzemních vod na světě. Proto je poznání jejich vnitřních staveb důležité pro pochopení směru a intenzity proudění podzemní vody. Totéž platí i pro další fluidní výplně pórového prostředí, jako jsou ropa a zemní plyn.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012