Podrobnosti záznamu

Název
    Sarmatian depositional environment of the Northern Vienna Basin
Údaj o odpovědnosti
    B. Sopková, J. Hlavatá, R. Prochác
Autor
    Hlavatá, Jana
    Prochác, Robert
    Sopková, Bohuslava
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 40, č. 3-4
Strany
    s. 272
Rok
    2008
Poznámky
    Zkr. název ser.: Miner. Slov.
Klasifikační znak
    550.8
    551.7
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    cyklus sedimentační
    karotáž
    měření seizmické
    miocén
    stratigrafie sekvenční
    vídeňská pánev
    změna mořské hladiny
Geografické jméno
    Hrušky (Břeclav, Břeclav)
    Morava (Česko)
Klíčové slovo
    Basin
    Depositional
    Environment
    Northern
    Sarmatian
    Vienna
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    2. 4. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012