Podrobnosti záznamu

Název
    Sborník referátů 7.konference o vltavínech - Znojmo 1996 (Variant.)
Další názvy
    Kovové kuličky v impaktovém skle z kráteru Meteor v Arizoně
    Kritické body problematiky geneze tektitů
    Některé problémy vzniku vltavínů III. - Tvary inkluzí a textura ve světle impaktového procesu
    Pádová pole vltavínů
    Poznámky k fyzice vzniku vltavínů
    Problematika koroze a konzervace skla
    Průměrná hmotnost vltavínů na Moravě: výsledky sběru za léta 1990-1995
    Přírůstky sbírky tektitů Západomoravského muzea v Třebíči v letech 1991-1996
    Rietveld refined of the crystal structure of silica phases from the Barringer Crater in Arizona
    Úloha jednotlivých faktorů při vzniku skulptace tektitů
    VII.konference o vltavínech v Jihomoravském muzeu ve Znojmě
    Vlastnosti tektitů typu Muong Nong a jejich vztah k podmínkám vzniku
    Vltavínonosné sedimenty v okolí Náměště nad Oslavou
    Vltavínové šterky v oblasti západně od Ivančic na Moravě
    Vltavíny a jejich sběratelé na Znojemsku
    Vltavíny v geomorfologickém vývoji jihovýchodníc části Českého masívu
    Vývoj miocenní drenáže na Znojemsku a její vztah k třebíčské vltavínonosné redepozici
    Vzácný nález vltavínu z vídeňské pánve na Moravě
    Zamyšlení nad pojmy lokalita a naleziště vltavínů