Podrobnosti záznamu

Název
    Scheelit z železných rud na ložisku Zn, Pb, Ag a barytu v Horním Benešově (předběžná informace) (15-31 Bruntál)
Údaj o odpovědnosti
    Jaroslav Reif, Václav Vávra
Další názvy
    Scheelite from iron ores on strata-bound Zn, Pb, Ag and barite from Horní Benešov deposit (a preliminary information)
Autor
    Reif, Jaroslav
    Vávra, Václav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 7
Strany
    s. 129-132
Rok
    2000
Poznámky
    1 obr., 2 tab., 23 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1999.
Předmětová skupina
    důl opuštěný
    geologie regionální
    lokalita mineralogická
    parageneze
    rudy barevných kovů
    rudy Fe
    scheelit
    silesikum
    složení
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Horní Benešov (Bruntál)
Klíčové slovo
    15-31
    Ag
    Barytu
    Benešově
    Bruntál
    Horním
    Informace
    Ložisku
    Pb
    Předběžná
    Rud
    Scheelit
    Zn
    železných
Abstrakt (anglicky)
   Scheelite with pyrite, arsenopyrite, magnetite, ferrostilpnomelane and siderite from iron ores on stratabound Zn, Pb, Ba, Ag Horní Benešov deposite was described. Scheelite was younger than ferrostilpnomelan and older than pyrite. Grain size of sheelite 0,1 mm, but mainly 0,05 mm was observed. Scheelite represented one of the sequences member of volcanogenic massive sulfide deposits
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    30. 8. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012