Podrobnosti záznamu

Název
    Scheelitové zrudnění ve vápencích a vápenosilikátových horninách jižně od Vernéřova (11-11 Aš)
Údaj o odpovědnosti
    Miroslav Štemprok
Autor
    Štemprok, Miroslav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988
Strany
    s. 82-84
Rok
    1990
Předmětová skupina
    metalometrie
    průzkum ložiska
    rudy W
    sasko-vogtlandská zóna
    scheelit
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Vernéřov u Aše
Klíčové slovo
    11-11
    
    Horninách
    Jižně
    Scheelitové
    Vápencích
    Vápenosilikátových
    Vernéřova
    Zrudnění
Abstrakt (česky)
   Vyhledávání cínové, wolframové a lithné mineralizace ve vápenatých metamorfovaných horninách při S kontaktu Smrčinského žulového masívu. Anomáloe wolframu se kryjí s průběhem zóny vápenato-silikátových hornin, ve dvou mělkých vrtech byly nalezeny drobné žilky sheelitu
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012