Podrobnosti záznamu

Název
    Seasonal changes of the phytoplankton associations in the Dynów Marlstones (menilitic formation of the Ždánice unit, Lower Oligocene) (14-21 Hustopeče)
Další názvy
    Sezónní změny asociací fytoplanktonu v dynowských slínovcích (menilitové souvrství ždánické jednotky, spodní oligocén) (14-21 Hustopeče)