Podrobnosti záznamu

Název
    Second generation of conical strain gauge probe for stress measurement in rock massif
Autor
    Knejzlík, Jaromír
    Rambouský, Zdeněk
    Souček, Kamil
    Staš, Lubomír
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta geodynamica et geomaterialia
Svazek/č.
    Roč. 5, č. 3
Strany
    s. 1-9
Rok
    2008
Poznámky
    Projekt: GA105/06/1768, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Druhá generace kuželových tenzometrických sond pro měření napětí horninového masivu
    Rozsah: 9 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    over - coring
    stress measurement
Klíčové slovo
    Conical
    Gauge
    Generation
    Massif
    Measurement
    Probe
    Rock
    Second
    Strain
    Stress
Abstrakt (česky)
   Kuželová tenzometrická sonda pro měření napětí horninového masivu metodou over-coring, vycházející z poznatků K.Sugavary a Y.Obary je vyvíjena v UGN AV ČR od roku 2004. Prvá generace byla vybavena jednoduchou elektronikou, která vyžadovala kontinuální komunikaci s počítačem pro sběr dat. Prototypy takových sond jsou používány pro dlouhodobá měření změn napětí masivu indukovaných postupem porubní fronty v dole. Řešení spojité komunikace se sondou přes rotující vrtný nástroj se ukázalo jako neschůdné. Proto byla vyvinuta 2. generace sond CCBO vybavená vestavěným zapisovačem dat. Zjednodušená varianta sond CCBO, označená jako CCBM, je vyvinuta pro dlouhodobá monitorování změn napětí horninového masivu. Je popsána konstrukce obou typů sond a metoda korekce chyb vyvážení tenzometrů a automatické kalibrace citlivosti.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012