Podrobnosti záznamu

Název
    Secondary Uranium Minerals. The Mineralogy, Geochemistry and Crystal Chemistry of the Secondary Uranium (VI) Minerals
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Čejka, Zdeněk Urbanec
Další názvy
    Sekundární minerály uranu. Mineralogie, geochemie a krystalochemie sekundárních minerálů uranu [VI]
Autor
    Čejka, Jiří
    Urbanec, Zdeněk
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Rozpravy ČSAV. Řada matematických a přírodních věd
Svazek/č.
    Roč. 100, č. 1
Strany
    s. 1-93
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Rozpr. Čs. Akad. Věd, Ř. mat. přír. Věd
Předmětová skupina
    arzenáty
    hydroxidy
    index lomu
    krystalochemie
    mineralogie
    molybden
    mřížkové konstanty
    oxidy
    silikáty
    spektrometrie IR
    sulfáty
    U (uran - 92)
    vanadáty
Klíčové slovo
    Chemistry
    Crystal
    Geochemistry
    Mineralogy
    Minerals
    Secondary
    Uranium
    VI
Abstrakt (česky)
   Práce obsahuje souborný přehled poznatků z mineralogie, geochemie a krystalochemie sekundárních minerálů uranu(VI). Vznikla při revizi sbírkového materiálu Národního muzea v Praze a je výsledkem experimentální práce autorů a kritického hodnocení rozsáhlého souboru publikovaných prací s touto tématikou. Autoři třídí a hodnotí minerály uranu(VI) podle výsledků rentgenové strukturní analýzy, termické analýzy, infračervené spektroskopie a luminiscenční spektroskopie. Je rozebrána závislost krystalochemických vlastností na izomorfii, polymorfii a polytypii těchto sloučenin.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    11. 5. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012