Podrobnosti záznamu

Název
    Secondary arsenic minerals in the environment: A review
Autor
    Drahota, Petr
    Filippi, Michal
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Environment International
Svazek/č.
    Roč. 35, č. 8
Strany
    s. 1243-1255
Rok
    2009
Poznámky
    Projekt: KJB300130702, GA AV ČR
    Překlad názvu: Sekundární minerály arzenu v přírodních systémech: Revize
    Rozsah: 13 s. : www
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    arsenic
    environmental sample
    environmental stability
    secondary arsenic mineral
    solubility
Klíčové slovo
    Arsenic
    Environment
    Minerals
    Review
    Secondary
Abstrakt (česky)
   Znalost vazby arzenu v pevných materiálech je velmi významná při studiu stability a mobility As ve přirozeně kontaminovaných půdách nebo znečištěných průmyslových oblastech. Výzkum těchto systémů prokázal, že v mnoha případech hraje hlavní roli minerály As, které kontrolují mobilitu As na rozhraní pevná fáze-roztok. Tato práce vyjmenovává nejvýznamnější sekundární minerály v těchto systémech, shrnuje informace o jejich vzniku, výskytu, environmentální stabilitě, termodynamických hodnotách a navrhuje možné cesty v jejich dalším studiu.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012