Podrobnosti záznamu

Název
    Sedimentární pokryvy v oblasti Bohutického lesa u Miroslavi a jejich vztah k vývoji reliéfu krajiny
Autor
    Roštínský, Pavel
Konference
    XXI. Sjezd České geografické společnosti (30.08.2006-02.09.2006 : České Budějovice, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Česká geografie v evropském prostoru
Strany
    S. 488-494
Poznámky
    Projekt: GP205/06/P188, GA ČR
    Překlad názvu: Sedimentary covers in the Bohutický les Upland area and their relation to the topography evolution
    Rozsah: 7 s. : CD ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    contact zone of the Bohemian Massif and the Carpathian Foredeep
    Diendorf fault
    geomorphology
    sedimentology
Klíčové slovo
    Bohutického
    Krajiny
    Lesa
    Miroslavi
    Oblasti
    Pokryvy
    Reliéfu
    Sedimentární
    Vývoji
    Vztah
Abstrakt (česky)
   Bohutický les je asymetrickou hrásťovou vyvýšeninou na styku Českého masivu s karpatskou předhlubní. Jeho výrazný západní svah vznikl neotektonickou reaktivací významného diendorfského zlomu. Pohyby podél zlomu a přidružených dislokací v rámci tektonické zóny levostranného transtenzního charakteru v terciéru a kvartéru určily dnešní prostorovou pozici předhlubně vůči výchozové části Českého masivu. Oblast byla vybrána jako modelové území pro detailnější studium.
Abstrakt (anglicky)
   The paper presents basic notes on geology and geomorphology of the Bohutický les Upland (South Moravia), an asymmetric horst situated in the contact area between the Bohemian Massif and Carpathian Foredeep. The distinct western scarp and some other striking morphological features of the elevation originated through the multi-phase alpine neotectonic transtensile reactivation of the important Diendorf Fault and associated dislocations in the Neogene and Quaternary. A complicated mosaic of solid Proterozoic/Palaeozoic bed-rocks, poorly consolidated Neogene clastics and Quaternary sediments developed in the area.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012