Podrobnosti záznamu

Název
    Sedimentární textury karbonátových hornin ve svrchním proterozoiku u Jarova (12-42 Zbraslav)
Údaj o odpovědnosti
    Radek Mikuláš
Další názvy
    Sedimentary structures of the Upper Proterozoic carbonates at Jarov
Autor
    Mikuláš, Radek
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998
Strany
    s. 60-62
Rok
    1999
Poznámky
    2 obr., 6 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1998.
Předmětová skupina
    Barrandien
    oblast snosová
    proterozoikum
    sedimenty karbonátové
    textury sedimentů
    turbidit
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Vrané nad Vltavou (Praha-západ)
Klíčové slovo
    12-42
    Hornin
    Jarova
    Karbonátových
    Proterozoiku
    Sedimentární
    Svrchním
    Textury
    Zbraslav
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012