Podrobnosti záznamu

Název
    Sedimentární výplně tektonicky založených depresí ve východním Salvádoru
Další názvy
    Břízová E., Havlíček P., Vorel T.: Sediments of tectonically pre-disposed basins in E part of El Savador
Autor
    Břízová, Eva
    Havlíček, Pavel
    Vorel, Tomáš
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    2
Rok
    2004
Výraz tezauru
    El Salvador, Quaternary, palynology, sedimentology, ash tuff
Klíčové slovo
    Depresí
    Salvádoru
    Sedimentární
    Tektonicky
    Východním
    Výplně
    Založených
Abstrakt (česky)
   Sedimentární výplně tektonicky založených depresí obsahují sedimenty typu: jíly, silty, písky a štěrky. Jejich mocnost místy dosahuje až 5 m. Sedimenty obsahují zvětralý materiál andesitové a pyroklastické redepozice splavovaný do deprese. Byla provedena pylová analýza jílů s organickou příměsí pro zjištění obrazu vegetace v okolí pánve.
Abstrakt (anglicky)
   Břízová E., Havlíček P., Vorel T.: Sediments of tectonically pre-disposed basins in E part of El Savador
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014