Podrobnosti záznamu

Název
    Sedimentární vložky povrchového vulkanismu středohorského komplexu v okolí Čeřeniště a jejich vliv na stabilitu svahů
Autor
    Cílek, Václav
    Melichárková, Eva
    Melka, Karel
    Sýkorová, Ivana
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech
Svazek/č.
    -
Strany
    s. 183-186
Rok
    2000
Poznámky
    Projekt: GA205/98/1551, GA ČR
    Překlad názvu: The sedimentary intercalations in the superficial volcanics of the Středohoří Complex and their influence on slope stability
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Předmětová kategorie
    Sediments
    Smectite
    tertiary volcanism
Klíčové slovo
    Čeřeniště
    Komplexu
    Okolí
    Povrchového
    Sedimentární
    Stabilitu
    Středohorského
    Svahů
    Vliv
    Vložky
    Vulkanismu
Abstrakt (česky)
   Mohutné sesuvné území v Čeřeništi je silně ovlivňováno jílovými proplástky mezi jednotlivými lávovými proudy.
Abstrakt (anglicky)
   The large, roughly triangular, 1 km long and 800 m wide landslide of Čeřeniště in Rytina valley in the central part of České středohoří Mts. represents deep seated, probably 150 to 200 m thick area formed by rock debris. The detailed geological research was carried in the area to distinguish the role of several few metres thick sedimentary intercalations.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012