Podrobnosti záznamu

Název
    Sedimentárně petrografická charakteristika půdních profilů na vybraných lokalitách Moravského krasu : 24-33 [i.e. 24-23] Protivanov
Údaj o odpovědnosti
    Monika Schwarzová, Ivana Zatloukalová, Jindřich Štelcl, Jiří Faimon
Další názvy
    Sedimentary and petrologic characterization of the soil profiles at selected sites in the Moravian Karst
Autor
    Faimon, Jiří, 1950-
    Schwarzová, Monika
    Štelcl, Jindřich, 1956-
    Zatloukalová, Ivana
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005
Svazek/č.
    Roč. 13
Strany
    s. 25-28
Rok
    2006
Poznámky
    1 obr., 2 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2005
Klasifikační znak
    551.3
    551.4
    912
Skupina konspektu
    55
    912
Předmětová skupina
    cambisol
    degradace
    geologie regionální
    granulometrie
    kras
    kvartér Českého masivu
    mapa geologická
    pedogeneze
    profil půdní
    půdy
    rendzina
Geografické jméno
    Macocha (Česko)
    Morava (Česko)
    Moravský kras (Česko)
Klíčové slovo
    24-23
    24-33
    Charakteristika
    I.e
    Krasu
    Lokalitách
    Moravského
    Petrografická
    Profilů
    Protivanov
    Půdních
    Sedimentárně
    Vybraných
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    17. 4. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012