Podrobnosti záznamu

Název
    Sedimentárně petrografické a geochemické studium Javoříčských jeskyní
Údaj o odpovědnosti
    Jindřich Štelcl, Jiří Zimák
Další názvy
    Petrographical and geochemical study of sedimentary rocks in the Javoříčko caves (Czech Republic)
Autor
    Štelcl, Jindřich
    Zimák, Jiří
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae (Časopis Moravského muzea, Vědy geologické)
Svazek/č.
    Roč. 83
Strany
    s. 97-108
Rok
    1998
Poznámky
    1 obr., 4 diagr., 6 tab., 6 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Acta Mus. Morav., Sci. geol. (Čas. Morav. Muz., Vědy geol.)
Předmětová skupina
    chemismus hornin
    devon
    granulometrie
    jeskyně
    kovy těžké
    krasová výplň
    minerály horninotvorné
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    oblast snosová
    sedimenty jeskynní
    sedimenty klastické
    vápenec
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Javoříčko (Olomouc)
Klíčové slovo
    Geochemické
    Javoříčských
    Jeskyní
    Petrografické
    Sedimentárně
    Studium
Abstrakt (anglicky)
   The article presents results of sedimentary petrographical and geochemical research of Devonian limestones and Quaternary cave soils in a part of the Javoříčko Caves which seems to be very suitable for children speleotherapy
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012