Podrobnosti záznamu

Název
    Sedimentárně petrografické studium neogenních a pleistocénních fluviálních sedimentů v okolí hradu Veveří SZ od Brna
Další názvy
    Fluvial deposits (Neogene-Pleistocene) in the surroundings of Veveří castle NW of Brno
Autor
    Kirchner, Karel
    Nehyba, Slavomír
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. XVI, č. 1
Strany
    5
Rok
    2009
Výraz tezauru
    Neogene- Pleistocene- fluvial deposits- terraces
Klíčové slovo
    Brna
    Fluviálních
    Hradu
    Neogenních
    Okolí
    Petrografické
    Pleistocénních
    Sedimentárně
    Sedimentů
    Studium
    SZ
    Veveří
Abstrakt (česky)
   The fluvial deposits of the Paleo-Svratka River were studied on 3 localities in the broader surroundings of the castle Veveří (NW of Brno). Sediments represent 3 different terraces and their ages range from Upper Miocene to Middle Pleistocene. Petrography of pebbles and heavy mineral assemblages (heavy mineral spectra, garnet and rutile chemistry) reveal differences in provenance of sediments.
Abstrakt (anglicky)
   The fluvial deposits of the Paleo-Svratka River were studied on 3 localities in the broader surroundings of the castle Veveří (NW of Brno). Sediments represent 3 different terraces and their ages range from Upper Miocene to Middle Pleistocene. Petrography of pebbles and heavy mineral assemblages (heavy mineral spectra, garnet and rutile chemistry) reveal differences in provenance of sediments.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012