Podrobnosti záznamu

Název
    Sedimentačné prostredie hrubých detritov vrchného bádenu v severnej časti Košickej kotliny
Údaj o odpovědnosti
    Juraj Janočko
Další názvy
    Sedimentation environment of the Varhaňovce gravels in the northern part of the Košická kotlina basin (Eastern Slovakia)
Autor
    Janočko, Juraj
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 22, č. 6
Strany
    s. 530-546
Rok
    1990
Poznámky
    4 obr., 5 fot., 3 tab.
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Předmětová skupina
    baden
    facie
    košická kotlina
    neogén
    psefity
    sedimentace deltová
    sedimentologie
    štěrk
    východoslovenská pánev
Geografické jméno
    Beniakovce
    Chrastné
    ČSFR-Slovensko
    Královce
    Ortáše
Klíčové slovo
    Bádenu
    časti
    Detritov
    Hrubých
    Košickej
    Kotliny
    Prostredie
    Sedimentačné
    Severnej
    Vrchného
Abstrakt (česky)
   Sedimentologické studium povrchových odkryvů varhaňovských štěrků v severní části Košické kotliny blíže určilo původní sedimentační prostředí. Je to prostředí kuželové delty, z kterého se vyčlenily sedimenty akumulační plošiny, čela delty, prodelty a jezera. Vývoj celého depozičního systému indikuje progradaci delty směrem dovnitř pánve. Postavení jednotlivých facií a faciálních souborů vedle sebe na výchozech v Král'ovcích-1 a Beniakovcích-1, ukazuje na postsedimentární tektoniku
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012